Auticoaching

Voor veel mensen en gezinnen komt de diagnose autismespectrumstoornis er na een lange zoektocht. De diagnose kan daarom voor velen een opluchting betekenen, een erkenning. Vaak na een lange tijd van zichzelf niet begrijpen en zich niet begrepen voelen door de omgeving. Bij sommigen komt het onverwacht en weet men niet goed hoe we dit een plaats kunnen geven.

Jammer genoeg zie ik vaak dat dit ook een eindpunt is. Ik zie het graag als een startpunt. Wat betekent autisme voor mij? Hoe kan ik deze diagnose een betekenis geven in mijn leven, in ons gezin? Hoe kan ik mijn leven of dat van mijn kind zo inrichten dat het allemaal een beetje makkelijker mag gaan?

Daarom sta ik graag stil met jou of jullie bij hoe autisme zich bij jou of jullie kind uit. Inzicht hierin leidt vaak tot beter aanvaarden en uiteindelijk ook tot oplossingen, handvatten, kapstokken, een woordenschat om hierover in gesprek te gaan met je gezin, familie, vrienden, school, werkomgeving.

Ook als de diagnose (nog) niet gesteld kon worden, zoek ik graag met jou of jullie uit vanwaar jullie bezorgdheid of vermoeden van autisme komt en hoe we dit een plekje kunnen geven om van daaruit verder te kunnen.

Een coaching kan vele kanten uitgaan. We zoeken samen uit, aan de hand van je diagnostisch verslag, hoe autisme zich bij jou of je kind vertoont. We zoeken naar concrete hulpmiddelen om het leven wat makkelijker te maken in de vorm van structuren, visuele hulpmiddeltjes om je hierbij te helpen. Maar ook door samen uit te zoeken waar het vaak misloopt in de communicatie met anderen. Ik help je graag met in dialoog te gaan met school, familie, of andere betrokken hulpverleners. Ik help je desgewenst ook op weg in de wirwar van administratieve maatregelen en toeslagen waar je soms recht op hebt of ik kan je een verslag bezorgen dat je mogelijk nodig hebt. Vaak is autisme ook een levenslange zoektocht doorheen de verschillende levensfases, waarbij het soms nodig is om zaken te herzien. En soms hebben mensen vooral een klankbord nodig, een luisterend oor om even te ventileren over hoe lastig het soms kan zijn, ook nog lang na het krijgen van de diagnose en het een plekje te hebben gegeven.

De begeleiding kan bestaan uit individuele begeleidingsmomenten van het kind, de jongere of de volwassene zelf, gesprekken met ouder(s) en kind samen, ouderbegeleiding en elke combinatie daarvan. Ook als partner van iemand met autisme ben je welkom met je vragen en bezorgdheden.

Maak jouw eigen website met JouwWeb